Home Tabloul practicienilor in insolventa Legislatie Contact
Avocati Mediatori Executori Judecatoresti Notari Publici Judecatori Procurori
Știri 12 May 2011, 15:27

Codul privind Conduita Etica (r1) din 2007


CAPITOLUL I -  Introducere

Art. 1. - Codul de etica profesionala si disciplina al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa impreuna cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 254/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare O.U.G., si Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa constituie principalele reguli conform carora Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa (UNPIR), denumita in continuare Uniunea, si membrii ei isi desfasoara activitatea.
 

Art. 2. - Codul de etica profesionala si disciplina cuprinde ansamblul caracteristicilor ce definesc calitatea activitatii profesionale, iar rolul lui este acela de a servi ca linie de conduita practicienilor in insolventa, astfel incat acestia sa desfasoare o activitate competenta si conform unei etici profesionale si discipline corespunzatoare.
 


CAPITOLUL II -  Principii fundamentale

 

Art. 3. - Principiile fundamentale care trebuie sa fie respectate de catre practicianul in insolventa in conduita lui, in relatiile profesionale cu ceilalti, sunt:
 

   a) independenta - in exercitarea profesiei, practicianul in insolventa trebuie sa se manifeste liber fata de orice interes care ar putea fi incompatibil cu integritatea si obiectivitatea sa;
 

   b) integritatea morala - in exercitarea activitatii lor, membrii Uniunii vor actiona cu cinste, corectitudine si sinceritate;
 

   c) respectarea secretului profesional - membrii Uniunii vor pastra secretul profesional si vor respecta caracterul confidential al informatiilor obtinute cu ocazia desfasurarii activitatii in calitate de practicieni in insolventa;
 

   d) conflictul de interese - practicienii in insolventa vor evita in exercitarea activitatii lor conflictul de interese;
 

   e) concurenta neloiala - membrii Uniunii isi vor exercita activitatea cu buna-credinta si cu respectarea cerintelor unei concurente loiale;

   f) practica anticoncurentiala - membrii Uniunii vor evita actele si faptele care au sau pot avea ca efect restrangerea, impiedicarea sau denaturarea concurentei libere intre practicienii in insolventa;
 

   g) respectarea prevederilor legale - membrii Uniunii vor respecta legislatia aplicabila activitatii pe care o desfasoara;
 

   h) competenta profesionala - practicienii in insolventa sunt datori sa abordeze cu competenta profesionala lucrarile pe care le realizeaza.
 


SECTIUNEA 1 - Independenta

 

Art. 4. - Independenta de actiune in exercitarea profesiei de practician in insolventa trebuie sa se manifeste liber fata de orice interes care ar putea fi incompatibil cu integritatea si obiectivitatea practicianului.
 

Art. 5. -

(1) Se prezuma a fi incalcata independenta in situatia in care membrul Uniunii angajat, un colaborator al sau, sotul (sotia) sau o ruda ori afin pana la gradul III se afla, simultan sau succesiv, in raporturi juridice susceptibile de a influenta creditorul sau creditorii ce pot decide numirea ori mentinerea sa in pozitia de administrator judiciar sau lichidator intr-un dosar de insolventa.
 

   (2) In cazul persoanelor juridice aceasta prevedere se extinde si pentru cazurile in care pierderea independentei este datorata unui angajat sau colaborator al persoanei juridice respective, dar care nu este membru al Uniunii.
 

   (3) Se prezuma a fi incalcata independenta in exercitarea profesiei in situatia in care membrul Uniunii accepta un onorariu care sa fie conditionat de indeplinirea unei cerinte individuale a unui anumit creditor, conditionarea conducand la incalcarea caracterului unitar concursual si egalitar al procedurii.
 


   SECTIUNEA a 2-a - Integritatea morala

 

Art. 6. - Membrul Uniunii va actiona cu cinste, corectitudine si sinceritate in activitatea sa profesionala, in relatiile cu instantele judecatoresti si in relatiile cu ceilalti membri ai Uniunii.
 

Art. 7. - Prin comportamentul sau si calitatea activitatii depuse, fiecare membru al Uniunii va contribui la construirea si intretinerea increderii publice in institutia practicianului in insolventa, precum si in viabilitatea solutiilor propuse de legislatia aplicabila.

 SECTIUNEA a 3-a - Respectarea secretului profesional

 

Art. 8. - Membrii Uniunii vor pastra secretul profesional si vor respecta caracterul confidential al informatiilor obtinute cu ocazia activitatii intreprinse in calitate de practicieni in insolventa, cu exceptia cazurilor in care au obligatia legala sau sunt autorizati in mod expres sa le transmita.
 

Art. 9. - Membrii Uniunii nu vor folosi secretul profesional de care au luat cunostinta in cursul exercitarii profesiei nici in beneficiul propriu, nici in beneficiul unor terte parti.
 

Art. 10. - Se prezuma a fi exceptate de la prevederile secretului profesional toate datele, informatiile si documentele necesare desfasurarii activitatii conform atributiilor legale.
 


   SECTIUNEA a 4-a - Conflictul de interese

 

Art. 11. - Conflictul de interese este starea in care se afla membrul Uniunii care are un interes personal, de natura patrimoniala sau nepatrimoniala, care ar putea influenta impartialitatea si obiectivitatea activitatii sale in evaluarea, realizarea si raportarea atributiilor ce ii revin.
 

Art. 12. - Membrii Uniunii au obligatia sa se abtina de la orice fel de conflict de interese si sa comunice instantelor, in cazul in care au fost numiti, ca nu isi pot indeplini obligatiile din cauza acestui conflict, solicitand inlocuirea.
 


   SECTIUNEA a 5-a - Concurenta neloiala

 

Art. 13. - Practicienii in insolventa sunt obligati sa isi exercite activitatea cu buna-credinta, potrivit uzantelor oneste, cu respectarea intereselor partilor si a cerintelor concurentei loiale.
 

Art. 14. - Este interzisa orice fapta de concurenta neloiala savarsita de membrii Uniunii prin:
 

   a) prezentarea de date si informatii incorecte si/sau incomplete cu privire la ei insisi si/sau la capabilitatile lor profesionale si care sa fie susceptibile de a induce in eroare tertii interesati;
 

   b) plata, direct sau indirect, catre o terta parte a unui comision, a unei compensatii sau a altui beneficiu cu scopul obtinerii unei numiri intr-un dosar;
 

   c) primirea, direct sau indirect, din partea unei terte parti a unui comision, a unei compensatii sau a altui beneficiu pentru acordarea de avantaje din pozitia conferita prin numirea intr-un caz;

d) racolarea de personal, respectiv oferta agresiva de angajare a practicienilor in insolventa asociati, colaboratori sau salarizati ori a altor angajati-cheie ai unui concurent;
 

   e) racolarea clientelei, personal sau prin intermediul altor persoane, prin folosirea unor practici si metode contrare uzantelor oneste;
 

   f) divulgarea, achizitionarea sau folosirea unei informatii confidentiale de catre un practician in insolventa sau de catre colaboratori ori angajati ai acestuia fara consimtamantul detinatorului legitim si intr-un mod contrar uzantelor cinstite;
 

   g) incheierea de contracte prin care un practician in insolventa asigura serviciile sale unui creditor in mod avantajos, fie pentru a concura cu ceilalti practicieni in insolventa prin preturi reduse, fie pentru a determina creditorul sa racoleze si alti clienti pentru practicianul in cauza;
 

   h) comunicarea sau raspandirea in public de catre un practician in insolventa de afirmatii asupra firmei sale sau activitatii acesteia, menite sa induca in eroare si sa ii creeze o situatie de favoare in dauna unor concurenti;
 

   i) comunicarea, chiar daca este facuta confidential, sau raspandirea de catre un practician in insolventa de afirmatii mincinoase relative la un concurent sau asupra serviciilor sale, afirmatii de natura sa dauneze bunului mers al activitatii practicianului in insolventa concurent;
 

   j) oferirea, promiterea sau acordarea - mijlocit ori nemijlocit - de daruri sau de alte avantaje asociatului, colaboratorului ori salariatului unui practician in insolventa pentru ca acestia sa divulge informatii confidentiale sau procedeele de lucru, pentru a cunoaste ori a folosi clientela concurentului sau pentru a obtine alt folos pentru sine ori pentru alta persoana in dauna unui concurent;
 

   k) deturnarea clientelei unui practician in insolventa prin folosirea legaturilor stabilite cu aceasta clientela in cadrul functiei detinute anterior la acel practician;
 

   l) concedierea sau atragerea unor asociati, colaboratori ori salariati ai unui practician in insolventa in scopul infiintarii unei entitati concurente care sa capteze clientii acelui practician sau angajarea asociatilor, colaboratorilor ori salariatilor unui practician in insolventa in scopul dezorganizarii activitatii sale;

m) folosirea fara drept a unei firme, denumiri, embleme sau marci de natura sa produca confuzie cu cele folosite legitim de un alt practician in insolventa sau cu o alta forma asociativa de exercitare a profesiei;
 

   n) producerea in orice mod, punerea in circulatie, depozitarea, oferirea spre vanzare sau vanzarea unor servicii sau publicatii purtand mentiuni false privind denumirea, firma, emblema ori marca unui practician in insolventa sau alte tipuri de proprietate intelectuala, in scopul de a-i induce in eroare pe ceilalti practicieni in insolventa si pe creditori;
 

   o) depunerea sau acceptarea, in mod repetat, de oferte de onorariu care nu indeplinesc prevederile art. 37 alin. (2) din O.U.G.
 


   SECTIUNEA a 6-a - Practica anticoncurentiala

 

Art. 15. - Este interzisa folosirea de practici anticoncurentiale savarsite de catre membrii Uniunii prin:
 

   a) incheierea de acorduri privind impartirea pietei serviciilor profesionale;
 

   b) participarea, in mod concertat, prin oferte trucate la licitatii sau la orice alte forme de concurs de oferte, pentru achizitionarea de servicii profesionale;
 

   c) limitarea sau impiedicarea accesului la clientela si a libertatii exercitarii concurentei profesionale oneste intre practicieni.
 


   SECTIUNEA a 7-a - Respectarea prevederilor legale

 

Art. 16. - Membrii persoane fizice si societati profesionale vor respecta legislatia aplicabila activitatii pe care o desfasoara in calitatea lor de practicieni in insolventa.
 

Art. 17. - In cazul in care un membru se gaseste in una dintre urmatoarele situatii:
 

   a) este condamnat, definitiv printr-o hotarare judecatoreasca, pentru o infractiune economica, cum ar fi: deturnare de fonduri, fals, furt, inselaciune, evaziune fiscala sau, dupa caz, pentru tentativa, instigare si/sau complicitate la o astfel de fapta;
 

   b) a fost gasit vinovat, definitiv printr-o hotarare judecatoreasca, pentru incalcarea prevederilor legislatiei Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, a societatilor comerciale si/sau bancare;
 

   c) a fost condamnat, definitiv si irevocabil printr-o hotarare judecatoreasca, pentru orice fapta de natura sa determine imposibilitatea continuarii activitatii de practician in insolventa;

d) a recunoscut ca este vinovat de una dintre faptele prevazute la lit. a), b) sau c); in acest caz, va aduce de indata la cunostinta Secretariatului general al Uniunii situatia respectiva.
 

Art. 18. - Membrii Uniunii nu vor exercita simultan sau succesiv pentru acelasi debitor calitatea de avocat, consilier juridic, auditor financiar, expert contabil, contabil autorizat, evaluator, arbitru, mediator, conciliator, expert judiciar, intr-o perioada de 2 ani.
 

Art. 19. - Membrii Uniunii vor informa Secretariatul general al Uniunii, in cel mult 30 de zile, cu privire la intrarea in una dintre situatiile de incompatibilitate prevazute la art. 28 alin. (1) din O.U.G.
 

Art. 20. - Membrii Uniunii nu vor utiliza, in realizarea atributiilor exclusive ale practicianului in insolventa, mandatari, colaboratori sau salariati care nu au calitatea de practician in insolventa definitiv si compatibil.
 

Art. 21. - Membrii Uniunii nu vor incredinta administrarea societatii profesionale unei persoane care nu are calitatea de practician in insolventa definitiv si compatibil.
 

Art. 22. - Membrii Uniunii nu isi vor desfasura profesia in acelasi timp in mai multe forme de exercitare a acesteia sau in mai multe entitati profesionale.
 

Art. 23. - Membrii Uniunii nu isi vor exercita calitatea de practician in insolventa pentru o persoana juridica la care cel in cauza a detinut calitatea de administrator, asociat, actionar, director sau membru al consiliului de administratie ori alte functii ori pozitii similare, potrivit art. 30 alin. (2) din O.U.G.
 

Art. 24. - Membrii Uniunii nu vor exercita calitatea de administrator judiciar sau lichidator concomitent cu activitati aferente altor profesii, cu exceptia celor prevazute la art. 28 alin. (2) din O.U.G.
 

Art. 25. - Practicienii in insolventa nu vor accepta numirea inaintea expirarii termenului prevazut la art. 29 alin. (1) din O.U.G.
 

Art. 26. - Practicienii in insolventa nu isi vor exercita profesia cu incalcarea prevederilor art. 29 alin. (2) si (3) din O.U.G.
 

Art. 27. - Membrii Uniunii vor respecta prevederile art. 20 din O.U.G., privind cesionarea in termen de cel mult 30 de zile a partilor sociale detinute de un asociat al societatii civile profesionale devenit incompatibil.

Art. 28. - Membrii Uniunii nu vor transmite cu intarziere mai mare de 30 de zile raportarile statistice privind numirile ca administrator judiciar sau lichidator si a declaratiilor de venit, fata de termenele stabilite de art. 15 lit. f) din Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa.
 

Art. 29. - Membrii Uniunii nu vor refuza furnizarea datelor solicitate cu ocazia verificarii prin sondaj efectuate de delegatii conducerii filialei in conditiile art. 15 lit. j) din Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa.
 

Art. 30. - Practicienii in insolventa inscrisi pe lista coordonatorilor de stagiu atestati nu vor refuza indeplinirea rolului de coordonator de stagiu, cu exceptia cazului in care refuzul se datoreaza unui numar de stagiari care depaseste capacitatea coordonatorului.
 

Art. 31. - Membrii Uniunii vor respecta prevederile art. 40 din O.U.G.


Art. 32. - Membrii Uniunii nu vor comunica peste termenul prevazut de art. 9 din Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa schimbarile intervenite in forma de exercitare a profesiei.
 

Art. 33. - Membrii Uniunii nu vor restitui cu intarziere la fondul de lichidare sumele avansate pentru cheltuielile de procedura, peste termenul prevazut de art. 88 alin. (3) din Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa.
 

Art. 34. - Membrii Uniunii nu vor solicita decontarea din fondul de lichidare in conditiile in care in averea debitoarei existau bunuri sau sume de bani ce puteau fi valorificate.
 

Art. 35. - Membrii Uniunii au obligatia de a comunica datele necesare verificarii prin sondaj efectuate de catre delegatul conducerii filialei, in legatura cu indeplinirea obligatiilor profesionale.
 

Art. 36. - Membrii Uniunii au obligatia de a vira procentul de 2% din sumele recuperate in cadrul procedurilor de insolventa catre filiala Uniunii, prevazut la art. 4 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare.
 

 Art. 37. - Membrii Uniunii au obligatia de a comunica datele necesare comisiei de cenzori a filialei in vederea verificarii situatiei virarii catre filiala Uniunii a procentului de 2% din sumele recuperate in cadrul procedurilor de insolventa.
 

Art. 38. - Membrii Uniunii vor comunica modificarile intervenite in forma de exercitare a profesiei, prevazute la art. 24 alin. (6) din O.U.G.
 

Art. 39. - Societatea civila profesionala care, din orice motive, ramane cu un singur asociat are obligatia transformarii acesteia in alta forma de organizare profesionala, in interval de 3 luni.
 

Art. 40. - Practicianul in insolventa stagiar va respecta prevederile art. 33 alin. (2) si (3) din O.U.G.
 

Art. 41. - Membrii Uniunii au obligatia de a participa la cursurile de pregatire profesionala continua.
 


   SECTIUNEA a 8-a - Competenta profesionala

 

Art. 42. - Membrii Uniunii vor aborda cu competenta profesionala activitatea desfasurata si vor arata preocupare pentru sporirea prestigiului profesiei, manifestand retinere la angajarea unor lucrari pe care nu le pot realiza in bune conditii.
 


CAPITOLUL III -  Comportamentul profesional

 

Art. 43. - Membrii Uniunii vor adopta un comportament de natura sa contribuie la cresterea prestigiului profesiei prin:
 

   a) devotament fata de profesia aleasa;


   b) efort profesional de imbunatatire continua a practicilor profesionale;


   c) instruire si perfectionare profesionala si asigurarea conditiilor pentru cresterea experientei persoanelor cu care colaboreaza;
 

   d) spirit de echipa, curajul opiniilor si onestitate.


Art. 44. - Deontologia profesionala - toti membrii definiti in conformitate cu art. 2 si 3 din O.U.G. trebuie sa se abtina, chiar in afara exercitarii profesiei lor, de la orice incalcari ale legilor, regulamentelor si regulilor profesionale si de la orice actiuni contrare independentei si onoarei sau care sunt susceptibile sa aduca stirbirea demnitatii Uniunii si membrilor sai.
 

Art. 45. - Membrii Uniunii pot face uz numai de titlurile sau diplomele eliberate de institutii de invatamant autorizate.
 

Art. 46. - Practicienii in insolventa pot sa isi faca publicitate profesionala, cu respectarea urmatoarelor reguli:

a) prezentarea corecta a experientei profesionale;


   b) informarea asupra serviciilor oferite pentru obtinerea numirii ca administrator judiciar sau lichidator;
 

   c) evitarea oricarei mentiuni care sa aduca atingere intereselor altor practicieni in insolventa;
 

   d) evitarea oricarei referiri la onorariile practicate de catre alti practicieni in insolventa.
 


CAPITOLUL IV -  Etica exercitarii profesiei

 

Art. 47. - Membrii Uniunii pot folosi in corespondenta lor mentiunea apartenentei la Uniune, dar nu sigla sau emblema Uniunii.
 

Art. 48. -

(1) Membrii Uniunii nu pot acorda consultanta tertilor in probleme de specialitate din domeniul insolventei care se refera la sau au legatura cu societatile comerciale cu care acestia se afla in raporturi contractuale ori de mandat legal, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
 

   (2) Un membru al Uniunii nu poate colabora, in cadrul activitatilor si operatiunilor pe care le desfasoara ca practician, cu un coleg, membru al Uniunii, care este suspendat pe perioada sanctiunii.
 

Art. 49. - Orice membru al Uniunii care activeaza ca practician in insolventa are datoria sa verifice ca toate persoanele cu care lucreaza sau care sunt angajate colaboratori sa fie competente si sa aiba pregatirea profesionala necesara unei astfel de activitati.
 

Art. 50. - Fiecare membru al Uniunii este obligat sa se asigure profesional, intr-un termen de maximum 30 de zile de la admiterea in Uniune, la o societate de asigurari.
 


CAPITOLUL V -  Relatiile intre membrii Uniunii

 

Art. 51. - Membrii Uniunii isi datoreaza amabilitate si respect reciproc. Acestea exclud nu numai vulgaritatea, ci si manifestarile dure si necuviincioase. Ei trebuie sa se abtina de la orice cuvinte care jignesc, orice imputari rauvoitoare, demersuri in defavoarea altora si, in general, sa se abtina de la orice actiune susceptibila de a aduce daune altor membri ai Uniunii.
 

Art. 52. - Divergentele dintre membri se vor concilia pe cale amiabila, iar in caz de nerezolvare se vor supune dezbaterii Comisiei superioare de disciplina.
 


CAPITOLUL VI -  Dispozitii finale

 

Art. 53. - Regulile privind conduita etica sunt obligatorii pentru toti membrii Uniunii.
Art. 54. - Prezentul cod de etica profesionala si disciplina intra in vigoare la data aprobarii lui de Congresul Uniunii.
 

Discutii pe forum
Ultimele 50 de mesaje

 • Consultanta firma in reorganizare judiciara
  Scris de Gabriel-Lubricant la 13 Mar, 12:56
 • dizolvare si lichidare asociatie umanitara
  Scris de magdalena- economist la 26 Oct, 04:27
 • Aflare lichidator
  Scris de la 1 Jun, 17:48
 • Inchidere firma care a avut activitatea suspendata
  Scris de cristian ovidiu la 10 May, 16:07
 • societate radiata prejudiciata
  Scris de rrocambole la 3 Mar, 11:28
 • Radiere ipoteca
  Scris de danielmanolem la 3 Mar, 10:10
 • atragerea raspunderii solidare
  Scris de Gore la 4 Jul, 07:03
 • Societatea la care lucram se afla in reorganizare judiciara
  Scris de gucu la 27 Jul, 17:19
 • Contract de cesiune de parti sociale
  Scris de Utilizator_ella la 24 Jun, 15:12
 • lichidare srl
  Scris de bebe87 la 10 May, 15:44
 • reorganizare judiciară vs. plata salariilor
  Scris de dusterXXX la 15 Apr, 18:05
 • recuperare salarii
  Scris de lucian la 7 Apr, 20:29
 • creanta - faliment
  Scris de Leon Carmen la 19 Feb, 11:46
 • drept de practica lichidator
  Scris de Marius Tudor la 19 Jan, 12:28
 • lichidare SRL.cu 2 asociati
  Scris de IulianSavoiu112 la 28 Aug, 01:17
 • Actiuni la o SC in insolventa care a fost preluata de alta
  Scris de la 16 Aug, 18:54
 • concurs intre creante bugetare si comerciale
  Scris de hanibal la 26 Jun, 21:20
 • societate radiata prejudiciata
  Scris de rocambole la 12 May, 00:31
 • schimbare numar de telefon SOMNEA MARIA MARIANA
  Scris de Andrada Panciu la 11 May, 15:17
 • faliment-inchiderea procedurii
  Scris de rocambole la 26 Apr, 23:49
 • Lichidare srl -d
  Scris de Savoiu Iulian la 10 Mar, 00:48
 • lichidatorul nu a emis decizia de incetare cCIM
  Scris de ihaim la 5 Mar, 21:44
 • Accepta lichidatorul preturi mai mici?
  Scris de ady81 la 21 Nov, 17:38
 • doresc sa devin lichidator judiciar
  Scris de practician in devenire la 12 Nov, 23:50
 • adeverinta sporuri
  Scris de Silviu la 26 Sep, 21:48
 • recuperare drepturi salariale
  Scris de Leon Carmen la 1 Aug, 16:35
 • Participare la licitatie
  Scris de Viorela la 26 Jul, 02:36
 • Post succint in sensul strangerii de clientela
  Scris de Viorela la 26 Jul, 02:34
 • Cesiune parti sociale după deschiderea insolvenței
  Scris de Bibilica012 la 23 Jul, 19:11
 • cesiune de parti sociale in insolventa
  Scris de Bibilica012 la 21 Jul, 22:50
 • De cat la % voturi e nevoie la masa credala?
  Scris de Adrianmv2 la 27 May, 18:14
 • Solicitare cerere amanare plata bun adjudecat!
  Scris de Adrianmv2 la 27 May, 18:07
 • recuperare salarii restante
  Scris de Tony la 2 Apr, 13:23
 • neplata salariilor
  Scris de Tony la 2 Apr, 13:15
 • faliment?
  Scris de Iulian Savoiu la 27 Feb, 00:29
 • suspendare srl cu activitate 6 luni
  Scris de IulianS la 27 Feb, 00:12
 • creditor chirografar defavorizat
  Scris de la 20 Feb, 17:56
 • inscriere masa credala
  Scris de danamica la 15 Feb, 12:10
 • insolventa-falimenr raspundere administrator
  Scris de la 27 Nov, 12:33
 • insolventa
  Scris de mihaela tita la 18 Nov, 14:53
 • Arhivare Documente
  Scris de Cojcoru Nicolae la 12 Nov, 10:31
 • insolventa
  Scris de Silviu la 13 Oct, 20:17
 • angajarea raspunderii
  Scris de la 27 Sep, 20:51
 • buna ziua !
  Scris de nanu paul la 19 Sep, 14:04
 • insolventa
  Scris de Cuculis la 19 Sep, 12:52
 • Cum pot afla numele unui administrator judiciar??
  Scris de mviteazu la 2 Sep, 20:10
 • Lichidare socitate de catre mostenitori
  Scris de OanaM2013 la 5 Aug, 12:34
 • procedura insolvenţei
  Scris de la 31 Jul, 15:09
 • Radiere ipoteca fara acordul creditorilor
  Scris de C_A_Coltuc la 2 Jul, 11:08
 • Raspundere administrator SRL
  Scris de matrim la 17 May, 20:42
 • Bunuri aflate in lichidare
  · 6 Loturi Teren extravilan - Batos, cu pretul de pornire de 48.855 EUR, 3-11-2021, Batos, Mureș · Constructii + Teren - 18.449mp, Sector 6, cu pretul de pornire de 3.764.042 EUR, 31-10-2021, Sector 6, București · Casa- 40,41 m.p + Anexa + Teren- 213 m.p, Husi, cu pretul de pornire de 46.500 RON, 17-11-2021, Husi, Vaslui · Ferma porcine - Hinova, cu pretul de pornire de 135.000 EUR, 29-01-2022, Hinova, Mehedinți
  · Spatiu industrial, Barlad, cu pretul de pornire de 2.427.184 RON, 11-12-2021, Barlad, Vaslui · Teren intravilan- 19.100 mp, Santaul Mare, cu pretul de pornire de 35.685 EUR, 29-10-2021, Santaul Mare, Bihor · Spatii de birouri - Odorheiu Secuiesc, cu pretul de pornire de 29.375 RON, 3-11-2021, Odorheiu Secuiesc, Harghita · Hala + Teren - 586mp, Alexandria, cu pretul de pornire de 707.750 EUR, 30-01-2022, Alexandria, Teleorman
  Politica de confidentialitate
  Copyright © 2002-2021 SC Avocatura Com SRL